49882 - Εναλλακτικές λύσεις

Ν. Λυγερός

Ευαγγελία: Καλέ, το φαντάζεστε να πέσει το Διαδίκτυο!
Βασιλική: Θα μαραθούν όλα τα λουλούδια μου.
Λουκάς: Πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικές λύσεις…
Ιωάννης: Σε κάθε περίπτωση.
Ευαγγελία: Καλά εγώ σας λέω αν πέσει κι εσείς μου λέτε ότι έπεσε ήδη.
Βασιλική: Εννοούν να το σκεφτούμε από πριν.
Λουκάς: Διότι τώρα μπορούμε και να το συζητάμε μεταξύ μας.
Ιωάννης: Το τηλέφωνο πώς σας φαίνεται;
Ευαγγελία: Εντάξει μεταξύ μας σώζεται.
Βασιλική: Αλλά αν θέλουμε να στείλουμε δεδομένα σε άλλους.
Λουκάς: Εννοείς να πολλαπλασιάσουμε τις πληροφορίες.
Ιωάννης: Αυτές που είναι σημαντικές.
Ευαγγελία: Μα για αυτές μιλάμε.
Βασιλική: Τότε μπορούμε να σκεφτούμε και το ραδιόφωνο.
Ιωάννης: Βραχέα κύματα.
Λουκάς: Πάλι θα βοηθήσει ο ουρανός.