49895 - Οι νεκροί μας βοηθούν

Ν. Λυγερός

Οι νεκροί μας βοηθούν
και τώρα
με την φάση πανδημίας.
Έτσι
αν ξεχνούσαμε
τα θύματα
δεν θα καταλαβαίναμε
τι γίνεται
ακριβώς
με την εξέλιξη
του φαινομένου
πάνω
στους ασθενείς.