49898 - Το κόκκινο κράτος

Ν. Λυγερός

Το κόκκινο κράτος
στη πανδημιολογία
είναι αυτό
που έχει παράγει
πολλές πανδημίες
εντός των αιώνων
είτε παθητικά
είτε ενεργά
και με αυτόν
τον τρόπο
πλήγωσε
πολλές φορές
την ίδια
την Ανθρωπότητα.