49900 - Ο τρόπος αντιμετώπισης

Ν. Λυγερός

Ο τρόπος αντιμετώπισης
της πανδημίας
είναι πάντα
ενδεικτικός
για το πολιτικό
σύστημα
κι αν αυτό
παίρνει
απάνθρωπα
μέτρα
είναι το ίδιο
βάρβαρο
και πρέπει
να απελευθερώσουμε
τους ανθρώπους.