49901 - Οι συνδρομητές

Ν. Λυγερός

Οι συνδρομητές
παραμένουν
μαζί μας
σε φάση
πανδημίας
γιατί βλέπουν
ότι υπάρχει
ενεργή
θέληση
ποιότητας
για την υποστήριξη
των ανθρώπων
τώρα που έχουν
ανάγκη
συμπαράστασης.