49909 - Οι διασυνάνθρωποι

Ν. Λυγερός

Οι διασυνάνθρωποι
είναι αυτοί
που αντέχουν
μαζί
εσώκλειστοι
χάρη στο διαδίκτυο
τις πιέσεις
που ασκεί
η πανδημία
επειδή αξιοποιούν
τη ζωή τους
εντός
του εικοστού πρώτου αιώνα.