49911 - Από τώρα

Ν. Λυγερός

Από τώρα
πρέπει
να σκεφτούμε
τι θα γίνει
στην Αφρική
για να υποστηρίξουμε
την ήπειρο
πριν έρθουν
οι μεγάλες
ανάγκες
των ανθρώπων
που θα χρειαστούν
ενισχύσεις.