49914 - Ι – Μαθηματικές ιδέες της ανακάλυψης των 10 διαδοχικών πρώτων αριθμών σε αριθμητική πρόοδο. (Dessin)

Ν. Λυγερός