49931 - Μη ξεχάσετε

Ν. Λυγερός

Μη ξεχάσετε
το τετράδιο
της Αιμιλίας
αλλιώς
πώς θα μπορέσει
να βοηθήσει
την Παρασκευή
και την Ευγενία
όταν κρατούν
σημειώσεις
για το μέλλον
της ιστορίας
του φωτός.