49932 - Αν παίζεις

Ν. Λυγερός

Αν παίζεις
με τη ψυχή σου
τότε χαίρεται
η δική μας
γιατί ακούει
πιο άμεσα
την έκφραση
της ψυχότητας
χωρίς
κανένα
ενδιάμεσο
για να χαρεί
και η Ανθρωπότητα.