49935 - Η αναβάθμιση

Ν. Λυγερός

Η αναβάθμιση
της μνήμης
δεν είναι
μόνο μεταφορά
δομής
αλλά ενσωμάτωση
που επεκτείνεται
στη συνέχεια
σε μία μορφή
εμπλουτισμένης
πραγματικότητας
που έχει
διπλό βλέμμα.