49936 - Ο παππούς και η γιαγιά

Ν. Λυγερός

Παππούς: Τώρα μπορείς να μου πεις τι έγινε;
Γιαγιά: Που θες να ξέρω;
Παππούς: Βλέπεις ότι με τις παρεμβάσεις χανόμαστε;
Γιαγιά: Εσύ δεν έλεγες, ότι δεν πειράζει να παίζουν οι μικροί;
Παππούς: Και βέβαια!
Γιαγιά: Ε τότε ποιο είναι το πρόβλημα.
Παππούς: Οι άλλες!
Γιαγιά: Ποιες άλλες;
Παππούς: Η Βασιλική και η Ευαγγελία γιατί μιλούν για τις μικρές;
Γιαγιά: Διότι πρόσεξαν ότι σημειώνουν…
Παππούς: Ήταν ανάγκη να το πουν;
Γιαγιά: Αφού το είδαν!
Παππούς: Δεν αντιλέγω…
Γιαγιά: Ε τότε;
Παππούς: Τώρα οι μικρές είναι στο θεατρικό ή στο κοινό;
Γιαγιά: Ήταν στο κοινό…
Παππούς: Ναι αλλά τώρα;
Γιαγιά: Τώρα είναι που θέλω να μάθω τι θα γίνει!
Παππούς: Καπερναούμ είναι ήδη…
Γιαγιά: Ακόμα καλύτερα.
Παππούς: Γιατί το λες αυτό;

Γιαγιά: Γιατί το κείμενο του συγγραφέα μου θυμίζει κι άλλο…