49957 - Αναβαθμισμένο μέλλον

Ν. Λυγερός

Αναβαθμισμένο μέλλον
δημιουργούμε
με τις πράξεις μας
που λειτουργούν
καταλυτικά
για να δούμε
αλλιώς
τη συνέχεια
του έργου
ακόμα
και με αντίξοες
συνθήκες
λόγω
πανδημίας.