49958 - Πολύ συχνά

Ν. Λυγερός

Πολύ συχνά
οι Έλληνες
δεν νιώθουν
ότι το σημείο
αναφοράς
της Κωνσταντινούπολης
είναι
οι Άγιοι Τόποι
και αυτοί
δεν πρέπει
να πεθάνουν
πάση θυσία
λόγω συμβολισμού.