49972 - Το ομαδικό πνεύμα

Ν. Λυγερός

Το ομαδικό πνεύμα
χαροποιεί
τη Διδασκαλία
γιατί έχει
τη δυνατότητα
να πολλαπλασιάσει
την ουσία
χάρη
στην εσωτερική
δομή
που έπλασαν
για να αντέξουν
την καινοτομία.