49973 - Μπήκαμε

Ν. Λυγερός

Μπήκαμε
σε αυτόν
τον ψηφιακό
χώρο
μ’ έναν τρόπο
έξυπνο
μέσω
της διαδραστικής
χαράς
για να δημιουργήσουμε
με τους μικρούς
ανθρώπους
χωρίς εμπόδια.