49974 - Το δεδομένο

Ν. Λυγερός

Το δεδομένο
για όσους
είναι καινοτόμοι
είναι
εξωγήινο
για τους άλλους
διότι
δεν μπορούν
να φανταστούν
ότι η πραγματικότητα
είναι ικανή
να τους ξεπεράσει
λόγω επανάστασης.