49977 - Όταν γεννήθηκε

Ν. Λυγερός

Όταν γεννήθηκε
ο Χριστός
ήταν στα Κατεχόμενα
όπου είχε
κάνει
εισβολή
η Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία.
Αυτό
μη θεωρείς
ότι είναι
μία λεπτομέρεια
της Ιστορίας.