49986 - Η Γερμανία

Ν. Λυγερός

Η Γερμανία
βοήθησε
έμπρακτα
ασθενείς
της Γαλλίας
που μεταφέρθηκαν
επειγόντως
σε άλλη
χώρα
λόγω
της έλλειψης
δυνατοτήτων
και αυτό
δείχνει
μεγαλοσύνη.