49987 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
τους νεκρούς
πίσω
γιατί πρέπει
να τους κρατήσουμε
μέσα στη μνήμη μας
και δεν πρέπει
να χρησιμοποιούμε
την πανδημία
ως δικαιολογία
για να τους ξεχάσουμε
χωρίς ενοχές
διότι είμαστε
υπεύθυνοι.