49991 - Η Ανακάλυψη

Ν. Λυγερός

Βασιλική: Κάθε Ευαγγέλιο έχει τη σημασία του. Χρόνος. Είναι το καθένα μια πλευρά της ίδιας ιστορίας της ίδιας πίστης. Και αυτή η τετράπλευρη αναφορά έχει μόνο ένα σκοπό: τη διάδοση του έργου. Πριν τον Σωτήρη δεν είχα αντιληφθεί πραγματικά τον ρόλο μας και θεωρούσα ότι το μόνο που είχε σημασία είναι να είμαστε πιστοί. Αλλά τώρα κατάλαβα ότι αν δεν διαδόσεις το έργο και απλά το κρατάς για τον εαυτό σου και μόνο, λειτουργείς εγωιστικά. Αν δεν μοιραστείς αυτό που έχεις, τότε δεν πολλαπλασιάζεται η Αγάπη της Ανθρωπότητας και παραμένεις στον αιώνα σου εγκλωβισμένη.