50004 - Χριστολογικά

Ν. Λυγερός

Χριστολογικά
υπάρχουν
διαφορές
μεταξύ
των Συνοπτικών
και του Ευαγγελίου
του Ιωάννη
γιατί αυτό
εξετάζει
το έργο
περισσότερο
από τη ζωή
διότι
εκεί
είναι
η ουσία.