50005 - Στα Ευαγγέλια

Ν. Λυγερός

Στα Ευαγγέλια
δίνουμε
προτεραιότητα
στη ζωή
του Χριστού
και όχι
στη γραμμική
χρονολογία
έτσι
το κείμενο
έγινε
πολυκυκλικό
αντικείμενο
ως δομή.