50006 - Οι Καθολικές Επιστολές

Ν. Λυγερός

Οι Καθολικές Επιστολές
που ακολουθούν
τις Επιστολές
του Παύλου
έχουν μεγάλη
σημασία
και για την ιστορία
της εξέλιξης
των πιστών
αλλά
και για την ερμηνεία
του παλαιού
μέσω του νέου.