50014 - Είναι λάθος

Ν. Λυγερός

Είναι λάθος
να ανάβεις
το κερί
για τους μικρούς
πρέπει
να τους σηκώσεις
δηλαδή
να τους υπερστηρίξεις
για να μπορέσουν
και οι ίδιοι
να ανάψουν
το κερί
χωρίς
να εμποδίσουν
τους άλλους.