50021 - Η μεταχαρά

Ν. Λυγερός

Λουκάς: Τι σου είπε;
Ιωάννης: Δεν ξέρω ακριβώς…
Λουκάς: Δεν ρώτησες;
Ιωάννης: Δεν κατάλαβα καλά…
Λουκάς: Αν ρώτησες;
Ιωάννης:  Αν μου είπε κάτι.
Λουκάς: Πάντως κάτι έγινε…
Ιωάννης: Αυτό σίγουρα… Χρόνος
Λουκάς: Ήταν χαρούμενη τουλάχιστον…
Ιωάννης: Ναι, ναι, ήταν!
Λουκάς: Κι εσύ;
Ιωάννης: Δεν ξέρω.
Λουκάς: Αφού είναι, να είσαι κι εσύ. Εγώ πάντως χάρηκα.
Ιωάννης: Μα δεν ξέρεις τι έγινε.
Λουκάς: Ξέρω.
Ιωάννης: Δηλαδή τι ξέρεις;
Λουκάς: Έγινε κάτι που της προκάλεσε χαρά κι αυτό μου φτάνει.
Ιωάννης: Είσαι καλός άνθρωπος Λουκά, μακάρι να σκεφτόμουν έτσι κι εγώ.