50026 - Το Δεσποτάτο του Μορέως

Ν. Λυγερός

Παύλος: Αν είχα περισσότερα στοιχεία θα έβλεπα και τα υπονοούμενα της αναφοράς του Σωτήρη. Χρόνος. Ο Ιππότης χωρίς πανοπλία δεν σκέφτηκε μόνο την άμυνα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αφού το Δεσποτάτο του Μορέως θα άντεχε περισσότερο από έναν αιώνα και θα ξεπερνούσε και τα όρια της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αλλά και του Εκατονταετή Πολέμου. Το φύλλο της Μουριάς θα ήταν ανθεκτικό λόγω της επιλογής της νέας δομής, που θα επέτρεπε τη συνέχεια του αγώνα και μετά το τέλος. Πάνω στον ίδιο χώρο θα γινόταν και ο πόλεμος μεταξύ της Γαληνοτάτης Βενετικής Δημοκρατίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από το 1684 έως το 1699. Στα ίδια εδάφη θα άρχιζε η Εθνική Επανάσταση, το 1821. Στο ίδιο στρατηγικό σημείο η Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827, θα νικούσε τους Οθωμανούς και να προετοίμαζε την Εκστρατεία του Μοριά, που ξεκίνησε το 1828 και τελείωσε το 1833. Η Πελοπόννησος θα είχε χρονοστρατηγική ανθεκτικότητα.