50032 - Για εκείνη

Ν. Λυγερός

Για εκείνη
την εποχή
ήταν απαραίτητη
για το Βυζάντιο
η δημιουργία
των Δεσποτάτων
διότι αποτελούσαν
στοιχεία
ανθεκτικότητας
που θα υποστήριζαν
την όλη δομή
ακόμα και μετά
όταν θα έπρεπε
να επανέλθει
ο Ελληνισμός
μετά τις στάχτες.