50046 - Ερώτηση για τον Μυστρά

Ν. Λυγερός

Ευαγγελία: Πήγαν στους Αγίους Τόπους, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, λες να πήγαν και στον Μυστρά;

Λουκάς: Πώς το σκέφτηκες αυτό;

Ευαγγελία: Λόγω του 1348… Σιωπή

Λουκάς: Λόγω της ίδρυσης του Δεσποτάτου…

Ευαγγελία: Μπορεί και να πήγαν κι εκεί…

Λουκάς: Επειδή ορίστηκε ο Δεσπότης.

Ευαγγελία: Δεν ήταν μία σημαντική απόφαση;

Λουκάς: Τεράστιας σημασίας.

Ευαγγελία: Δεν μίλησαν για την εφαρμογή της άλλης στρατηγικής;

Λουκάς: Λες να έκαναν μια αυτοψία του χώρου;

Ευαγγελία:  Ήταν ήδη έδρα βυζαντινού στρατηγού.

Λουκάς: Πριν από αιώνες όμως.

Ευαγγελία: Τώρα έπρεπε να αναβαθμιστεί.

Λουκάς: Θα έφτιαχναν αναβαθμισμένο μέλλον…

Ευαγγελία: Γι’ αυτό σου λέω…  Χρόνος. Θυμάσαι που πήγαμε;