50050 - Οι μικρές μνήμες

Ν. Λυγερός

Ευγενία: Η Γιαγιά κατάλαβε;
Παρασκευή: Καλά το πάει…
Αιμιλία: Ναι!
Μαρία: Σιγά σιγά καταλαβαίνει…
Ευγενία: Δεν έπαιρνε σημειώσεις…
Παρασκευή: Ούτε υποσημειώσεις
Αιμιλία: Μπορεί να μην είχε τετράδιο…
Μαρία: Τώρα έχει τις μνήμες της.
Ευγενία: Κι εμείς έχουμε μνήμη.
Παρασκευή: Και νοημοσύνη!
Αιμιλία: Είμαστε μικρές μνήμες…
Μαρία: Ακόμα…
Ευγενία: Αλλά ήδη μάς προσέχει…
Παρασκευή: Πάντα έτσι κάνει…
Αιμιλία: Σίγουρα… Ακόμα και με αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
Μαρία: Τι εννοείς, Αιμιλία;
Ευγενία:  Πάντα μάς περιμένει.
Παρασκευή: Ακόμα κι αν αργούμε.
Αιμιλία: Δεν αφήνει κανένα πίσω
Μαρία: Θα το μάθει και η Γιαγιά.