50060 - Αναφορά

Ν. Λυγερός

Αναφορά
στις χούφτες ζωής
είναι οι μικρές μνήμες
έτσι για να μην ξεχάσεις
τις ψυχές
ειδικά
μέσα
στην πολλαπλότητα
της Μεγάλης
Εβδομάδας
που αλλάζει
ξανά
τα πάντα.