50087 - Ο κύκλος της αναβάθμισης

Ν. Λυγερός

Σωτήρης: Νομίζω πως είναι έτοιμος. Χρόνος. Του έγραψα για τους Αγίους Τόπους και την Κωνσταντινούπολη. Δεν έκανα αναφορά για τον Μυστρά, διότι δεν υπήρχε ανάγκη… Δεν ξέρει όλα τα άλλα… Πρέπει όμως να έχει καταλάβει μερικά. Δεν μπορεί βέβαια να φανταστεί πώς λειτουργεί το γενεαλογικό σου δέντρο, ούτε πόσο βαθιά είναι ριζωμένο μέσα στον Χρόνο. Ούτε ξέρει για το θέμα της αναγνώρισης. Χρόνος. Εδώ τα λουλούδια άνθισαν και όλοι τώρα ξέρουν ότι θα ξεπεράσουμε την πανδημία. Είναι θέμα χρόνου και η χαρά των ανθρώπων έχει αρχίσει να αντιστέκεται στη βαρβαρότητα. Είναι όλο και περισσότεροι οι άνθρωποι που ξέρουν για την αξία της. Η χαρά του Χρόνου ήρθε να ενισχύσει την αγάπη της Ανθρωπότητας. Το χαμαιλεοντικό πνεύμα είχε θωρακίσει τους ανθρώπους. Ακόμα και αυτοί που έβλεπαν με ένα παράξενο μάτι τους Χαμαιλέοντες, κατάλαβαν ότι δεν ήταν απάνθρωποι, αλλά αντιθέτως πολύ ανθρώπινοι και ήταν ικανοί με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη.