50088 - Ήθελα να πω

Ν. Λυγερός

Παύλος: Ήθελα να πω… Χρόνος

Παρασκευή, Αιμιλία, Μαρία, Ευγενία: Θέλουμε την ιστορία από την αρχή…

Παύλος: Τότε καθίστε όλοι και θα σας διηγηθώ τι έγινε και τι θα γίνει…

Βασιλική: Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα…

Αιμιλία: Θέλω ν’ ακούσω…

Ιωάννης: Πάλι καλά που τρώμε…

Μαρία: Χωρίς θόρυβο όμως…

Ευαγγελία: Κι αν δεν καταλαβαίνουμε κάτι;

Παρασκευή: Μην ανησυχείς, πάλι θα μάς αγαπάει.

Λουκάς: Άλλωστε πάντα βοηθάει…

Ευγενία: Ειδικά τώρα!

Παύλος: Μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Η άμυνά μας για την πανδημία είναι καλή και βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματική. Αλλά θα χρειαστεί να περάσουμε στο επόμενο στάδιο και αυτό δεν γίνεται χωρίς αναβάθμιση…

Βασιλική: Και ποιος θα μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε;

Ευαγγελία: Σωστό και αυτό.

Λουκάς: Τώρα κατάλαβα…

Ιωάννης: Θα έρθει λοιπόν.