50113 - Πόσα κομμάτια

Ν. Λυγερός

Πόσα κομμάτια
θρησκείας
θα δώσεις
στα παιδιά με ειδικές ανάγκες
για να θεωρείς ότι πιστεύουν;
Σκέφτηκες ποτέ τι θα έκανε ο Χριστός
μαζί τους;
Όταν λες εν αρχή ο λόγος
τι θα απαντήσεις σε αυτά που δεν έχουν
εξ αρχής;