50138 - Νοητικό Σχήμα Πίστης. (Dessin)

Ν. Λυγερός