50146 - Η μυστική βιβλιοθήκη

Ν. Λυγερός

Η μυστική βιβλιοθήκη
είχε πολλά κρυφά δωμάτια.
Στο κέντρο της υπήρχε μία μεγάλη αίθουσα
η οποία ζεσταινόταν από ένα τζάκι
με κάτι σύμβολα πάνω του.
Πάνω στο κεντρικό τραπέζι είχε πολλά όργανα…
Υπήρχε ένα τηλεσκόπιο…
Έμοιαζε με εκείνο του Γαλιλαίου.
Είχε επίσης ένα ιατρικό θερμόμετρο.
Στην άλλη άκρη κάποιος είχε βάλει
την υπολογιστική μηχανή του Pascal
και ένα βαρόμετρο του Torricelli.
Αυτό το θέαμα συμπλήρωνε ένα στημένο πείραμα του Rømer
που είχε τις δυνατότητες να μετρήσει
την ταχύτητα του φωτός.
Σ’ ένα άλλο γραφείο στη γωνία
υπήρχαν φύλλα γεμάτα με μαθηματικούς τύπους
που άνηκαν στον απειροστικό λογισμό του Leibniz
αλλά ταυτόχρονα φαινόταν
και στοιχεία του νόμου της παγκόσμιας βαρύτητας του Newton.
Γι’ αυτό τον λόγο στο αιωνολόγιο μας
σημειώσαμε ότι βρισκόμασταν
στον Δέκατο έβδομο αιώνα.