50155 - Το πείραμα του Rømer

Ν. Λυγερός

Δίπλα από τη μαγική,
υπήρχαν ξύλινες σφαίρες
τοποθετημένες έτσι ώστε
να αντιπροσωπεύουν τον Ήλιο, τη Γη και το Δία 
στις πρέπουσες αποστάσεις
δηλαδή με μία και πέντε αστρονομικές μονάδες,
ο δημιουργός του μηχανισμού
δεν είχε ξεχάσει
τον δορυφόρο του Δία.
Έτσι το όλο σύστημα
εξηγούσε πώς ο Rømer
είχε ανακαλύψει
τη διαφορά που υπήρχε
στις προβλέψεις της έκλειψης του δορυφόρου
ανάλογα με τη θέση της Γης
στην τροχιά της γύρω από τον Ήλιο.
Η διαφορά ήταν 996 δευτερόλεπτα.
Και αυτό επαρκούσε
για να μετρηθεί η ταχύτητα του φωτός.