50156 - Νοητικό σχήμα του Rømer. (Dessin)

Ν. Λυγερός