50159 - Νέοι αριθμοί του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

Ο εγκέφαλός μας έβλεπε καλύτερα
τα λάθη των άλλων
αλλά τώρα αντιλαμβανόμασταν
ότι μέσα σε αυτόν τον αιώνα
σκεφτόμασταν διαφορετικά
όσα ξέραμε πριν.
Η συμπεριφορά μας είχε αλλάξει
γιατί ακολουθούσαμε
ένα μονοπάτι
που έριχνε φως
παντού γύρω μας.
Αυτό το βιωματικό ταξίδι
ήταν μια απόδειξη
ότι υπήρχε ένα ολόκληρο σύμπαν
ακόμα και πίσω
από μερικούς μαθηματικούς τύπους.
Οι αριθμοί του Mersenne: 2^p-1
και οι αριθμοί του Fermat: 2^2^n +1
είχαν αποκτήσει μια οντότητα
που μάς ήταν άγνωστη
πριν το ταξίδι.