50162 - Ο κίνδυνος της ασφάλειας

Ν. Λυγερός

Τώρα που ήμασταν
σε άλλη εποχή
βλέπουμε
τον κίνδυνο
της ασφάλειας,
διότι τώρα
βλέπουμε τον XVII αιώνα
από μέσα.
Ζούσαμε στα βάθη του
μέσα σε αυτήν την βιβλιοθήκη.
Δεν είχαμε πια
τις επικίνδυνες
ψευδαισθήσεις
της εποχής μας
και τα πράγματα
ήταν πλέον διαφορετικά.
Όλα αυτά τα βιβλία
και οι ευρεσιτεχνίες
μάς έδειχναν
τον πλούτο αυτού του αιώνα
για την ιστορία της Ανθρωπότητας.