50163 - Προσοχή στις αποστάσεις

Ν. Λυγερός

Προσοχή στις αποστάσεις
δίναμε πλέον
μέσα στο Χρόνο.
Δεν είχαμε ξεχάσει
ούτε τον Τριακονταετή πόλεμο
ούτε τον πόλεμο
μεταξύ της Αυστροουγγρικής  Αυτοκρατορίας
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και ξέραμε πια
πως αυτά τα δεδομένα
είχαν σχέση
με τη θρυλική πολιορκία του Χάνδακα.
Έτσι προσέξαμε
πόσο κοντά πέθαναν
η Marie de Médicis,
ο Cardinal de Richelieu
και ο Louis o XIII
για την προετοιμασία
του Louis XIV.