50168 - Τα αντικείμενα του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

Η δομή των δωματίων και των αιθουσών

ήταν πιο περίπλοκη

απ’ ό,τι πιστεύαμε στην αρχή,

δεν ήταν μόνο οι πόρτες

που επέτρεπαν τις αλλαγές φάσης

υπήρχαν και τα αντικείμενα του παρελθόντος.

Ανάμεσά τους βλέπαμε και έξυπνα παιχνίδια.

Δεν ήταν μόνο τα στρατηγικά

αλλά και τα διαχρονικά.

Το καθένα είχε τη θέση του

κι ένα ρόλο να παίξει

σε αυτό το ταξίδι.

Παρόλο που δεν ήταν

χρονολογικό

περιμέναμε

τουλάχιστον στην αρχή

να είναι γραμμικό

ακόμα και με άλλη διάταξη

αλλά δεν ήταν.

Έτσι τα σύνολα μερικής διάταξης

θα ήταν και αυτά χρήσιμα για τη σκέψη μας.