50169 - Πολλαπλές διακλαδώσεις

Ν. Λυγερός

Μετά την επεξήγηση του πειράματος του Rømer

αντιληφθήκαμε ότι υπήρχαν

και άλλα αντικείμενα

που έκαναν αναφορές

σε άλλες εποχές.

Αλλά ποιο θα ήταν το σημείο αναφοράς.

Θα βλέπαμε τα πράγματα

μέσω του XVII αιώνα

ή μέσω του XXI αιώνα.

Η Χρονοστρατηγική βοήθησε ξανά

και σε αυτό το σημείο.

Σιγά σιγά καταλάβαμε

ότι δεν θα πηδούσαμε

από ένα αιώνα στον άλλο,

αλλά από πολλούς σε πολλούς.

Οι πράξεις μας δεν θα ήταν μονοσήμαντες

διότι θα υπήρχαν διακλαδώσεις

που θα επέτρεπαν το ταυτόχωρο.