50179 - Η επιρροή της Αυτοκρατορίας

Ν. Λυγερός

Κοντά στο τζάκι
φαινόταν η πολεμική κατάσταση της εποχής
με την αναφορά στη Δυναστεία των Αντωνίνων
στη Ρώμη από το 96 έως το 192.
Άλλωστε τότε, μεταξύ 98 και 117
η Αυτοκρατορία βελτιστοποίησε την εμβέλειά της
με τον Αυτοκράτορα Τραϊανό.
Τότε έγινε η Εξέγερση της Διασποράς
από το 115 έως το 117.
Και το 135 καταστράφηκαν ολοκληρωτικά τα Ιεροσόλυμα.
Η Ιουδαία χάνει ακόμα και το όνομά της
αφού μετατρέπεται σε Συρία-Παλαιστίνη
από τη λέξη Φιλισταίος.
Τότε αλλάζει και μια στρατηγική θέση
στη Βόρεια θάλασσα
αφού θα δει την εγκατάσταση
των Σαξόνων από το 150 έως το 170.
Τότε θυμηθήκαμε
και την Πανούκλα
των Αντωνίνων
από το 165 έως το 180.
Με αυτόν τον τρόπο είδαμε σε μεγαλύτερο βάθος
το έργο του Ειρηναίου
με αυτά τα δεδομένα, αυτού του αιώνα.