50180 - Οι βωμοί της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Κάθε αιώνας μάς μάθαινε
πόσο σημαντική ήταν η προσφορά του
στην ιστορία της Ανθρωπότητας
και έτσι καταλάβαμε
και την έννοια των βωμών,
σε πολλαπλό επίπεδο.
Μαζί ανακαλύπταμε
μια άλλη ιστορία,
η οποία είχε αναβαθμιστεί
λόγω της απουσίας
της γραμμικότητας,
αλλά και του ρόλου
των υπερδομικών υπολογισμών
που μάς μετέφεραν
με ένα πλαστικό τρόπο
από αιώνες σε αιώνες,
χωρίς να υπάρχει
σπατάλη λόγω λήθης
επειδή οι υπερπράξεις
είχαν το υπόβαθρο
της Χρονοστρατηγικής
που εμπλούτιζε
το αιωνιολόγιο μας.