50183 - Τα μεγάλα μεγέθη

Ν. Λυγερός

Ήταν δύσκολο μέσα στη βιβλιοθήκη
να καταλάβουμε
που ήταν οι γίγαντες
και που ήταν οι νάνοι.
Τα μεγάλα μεγέθη του Χρόνου
δεν πήγαιναν αναλογικά
με το πλήθος των σελίδων…
Αυτό ήταν ένα πρόβλημα αρχικά
αλλά μετά καταλάβαμε,
αφού το συζητήσαμε,
ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε
την πορεία
των αντικειμένων του παρελθόντος
για να εξετάσουμε στρατηγικά
το όλο θέμα.
Ποιος μπορούσε να φανταστεί
ότι κάποτε υπήρξε μια αίρεση
που υποστήριξε μόνο την ανάγνωση
του Ευαγγελίου του Λουκά
και μάλιστα χωρίς στοιχεία του παρελθόντος;
Άλλωστε γι’ αυτό δεν ήταν της μόδας
στη ναζιστική κατοχή, για αυτόν τον λόγο;
Πάλι καλά που είχε δώσει τον τεράστιο αγώνα του
ο Άγιος Ειρηναίος στον II αιώνα
για να έχουμε τα τέσσερα.