50189 - Η ομορφιά των υπερδομών

Ν. Λυγερός

Τα χρονικά ταξίδια με διακλάδωση
απαιτούσαν έναν άλλο τρόπο σκέψης,
δεν ήταν πια μόνο το θέμα
των συνόλων μερικής διάταξης…
Οι υπερδομές ήταν όλο και πιο παρούσες…
Δεν είχαμε ξεχάσει τις ομάδες του Galois
ούτε τις υπερομάδες του Marty.
Ο πλούτος που μάς είχε εντυπωσιάσει
είχε ενισχυθεί με τα κατορθώματα του ΧΧΙ αιώνα.
Ακόμα και τα πιο απλά πράγματα
είχαν αποκτήσει μία άλλη έννοια.
Ενώ μία ομάδα τάξης δύο ήταν μοναδική
οι υπερομάδες του Marty τάξης δύο
ήταν ήδη οχτώ
και οι υπερομάδες του Βουγιουκλή τάξης δύο
αποτελούσαν μία εικοσάδα!
Έτσι ανακαλύψαμε την ομορφιά
μιας άλλης υπερδομής που συνδύαζε
την ύπαρξή τους με τάξη.
Αυτό το αντικείμενο είδαμε σε ένα τοίχο.