50196 - Η γραφή του λόγου

Ν. Λυγερός

Με την πρώτη γραφή
του κόσμου
άρχισε η καταγραφή
του προφορικού λόγου
που περίμενε
τόσες χιλιετίες
την υποστήριξη
από μία μνήμη
που δεν ξεχνούσε
εύκολα
διότι ήταν φτιαγμένη
για να αντέξει
τις επιθέσεις
της λήθης.
Έτσι καταλάβαμε
ότι υπήρχε ένας κυρίαρχος λόγος
αλλά μετά μάθαμε
όχι μόνο τη βάση 60
αλλά και το θέμα της θέσης
των αριθμών.