50198 - Τα πιο παλιά ψηφία του κόσμου

Ν. Λυγερός

Η μυστική βιβλιοθήκη
είχε μέσα της
τα πιο παλιά ψηφία του κόσμου
γιατί ήταν στοιχεία
της μνήμης της Ανθρωπότητας
που δεν έπρεπε να ξεχάσουμε.
Και τώρα που ξέραμε
πόσο σημαντικά ήταν
μέσω της διδασκαλίας
της χαμαιλεοντικής σκέψης
πήραμε την απόφαση
να πάρουμε νέες σημειώσεις
πάνω στο αιωνολόγιό μας
διότι τα στοιχεία που μάθαμε
δεν τα είχαμε υπολογίσει.
Και συνειδητοποιήσαμε
ότι αποτελούσε ένα δώρο
της βιβλιοθήκης.
Ένα δώρο φιλοξενίας
για τους αναγνώστες
του μέλλοντος.