50200 - Η Ανάγκη της Δικαιοσύνης

Ν. Λυγερός

Η Ανάγκη της Δικαιοσύνης
υπήρχε από την αρχή της γραφής
και αυτά τα σύμβολα σύνοψης
μάς έκαναν τεράστια εντύπωση,
μόνο τότε καταλάβαμε
τι ήθελε να μάς πει
η χαμαιλεοντική σκέψη.
Αυτή η σκλαβιά ήταν απαράδεκτη.
Αυτό έλεγε και η κρυφή βιβλιοθήκη.
Κάθε βήμα που κάναμε
μέσα της
μάς εξηγούσε
όλο και πιο βαθιά
τις ανάγκες της Ανθρωπότητας
αλλά και το απαραίτητο της δράσης
των Δίκαιων.
Δεν ξέραμε ακόμα
σε ποια εποχή
αλλά τώρα βλέπαμε
την υπερπράξη.